Economie

6. Minimumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een minimumprijs instelt. Er zijn twee manieren hoe de overheid om kan gaan met het aanbodsoverschot, welke we beide zullen behandelen.

Aanbodsoverschot

Het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid en de te grote aangeboden hoeveelheid

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een minimumprijs instelt. Er zijn twee manieren hoe de overheid om kan gaan met het aanbodsoverschot, welke we beide zullen behandelen.