Economie

7. Maximumprijs

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over het instellen van een maximumprijs door de overheid. Zo'n garantieprijs voor de vragers zorgt voor een vraagoverschot.

Garantieprijs

De minimumprijs die de overheid garandeert aan de vragers

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Vraagoverschot

Het verschil tussen de gevraagde hoeveelheid en de te kleine aangeboden hoeveelheid

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek