Economie

8. Belastingen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we wat er gebeurt als de overheid een kostenverhogende belasting instelt voor producenten. Daarbij kijken we naar het effect op de evenwichtshoeveelheid, het producentensurplus en het consumentensurplus.

Welvaartsverlies (deadweightloss/Harberger-driehoek)

Een permanent verlies van sociale welvaart dat kan voorkomen wanneer het evenwicht van een product niet pareto-optimaal is

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Belasting

Verplichte heffingen van de overheid aan inwoners en instellingen

Kostprijsverhogende

Een belasting die geheven wordt door de overheid voor het produceren van bepaalde producten

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video bespreken we wat er gebeurt als de overheid een kostenverhogende belasting instelt voor producenten.