Economie

9. Subsidies

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we bespreken wat er gebeurt als de overheid een subsidie instelt. Daarbij zullen we stap voor stap kijken naar het effect op de evenwichtsprijs, evenwichtshoeveelheid, het consumentensurplus en het producentensurplus.

Welvaartsverlies

Een permanent verlies van sociale welvaart dat kan voorkomen wanneer het evenwicht van een product niet pareto-optimaal is

Consumentensurplus

Het verschil tussen de betalingsbereidheid van alle consumenten en de evenwichtsprijs

Producentensurplus

Het verschil tussen de leveringsbereidheid van alle producenten en de evenwichtsprijs

Subsidie

Een bijdrage vanuit de overheid (bijvoorbeeld om een product te produceren)

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek