Economie

2. Vermogen en financiële sector

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over vermogen, de financiële sector en investeringen. Daarbij kijken we naar de factoren die de hoogte van de rente bepalen, hoe de financiële sector kan bemiddelen tussen spaarders en investeerders, en wat het belang is van verschillende soorten investeringen.

Lenen

Het gebruiken van middelen die je later teruggeeft, vaak tegen een vergoeding (rente)

Sparen

Het bewaren van middelen voor de toekomst, soms tegen een vergoeding (rente)

Vermogen

Het saldo van bezittingen (spaargeld, aandelen, huis, etc.) en schulden

Risico

De kans op het optreden van een ongewenste gebeurtenis

Liquiditeit

De mate waarin je bezittingen of beleggingen kunt omzetten in contant geld, vooral om snel aan je betalingsverplichtingen te kunnen voldoen

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Staatsobligatie

Door een staatsobligatie te kopen bezit je een deel van een lening aan de overheid

Rente

Het geld dat jij ontvangt op je spaargeld of betaalt over een lening

Consumentenkrediet

Elk type lening voor de aankoop van een consument voor alles wat geen vastgoed is

Financiële sector

Instellingen die ervoor zorgen dat consumenten kunnen betalen, sparen, lenen en verzekeren

Wanbetaling

Het niet betalen voor een product of dienst en er wel gebruik van maken

Informatieasymmetrie

Een situatie waarbij de ene partij over meer of betere informatie beschikt dan de andere

Inflatieverwachting

De stijging van het algemeen prijspeil die mensen verwachten in de toekomst

Publiek kapitaal

Type kapitaal dat eigendom is van de staat of het publiek

Privaat kapitaal

Type kapitaal dat eigendom is van particulieren (zoals menselijk kapitaal)

Menselijk kapitaal

De voorraad van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden

Bedrijfskapitaal

Type kapitaal dat eigendom is van bedrijven

De branche van tweedehandsauto’s heeft een groeiend imagoprobleem. De laatste tijd zijn er veel bedrijven toegetreden, die het niet zo nauw nemen met de kwaliteit van de aangeboden auto’s. De betrouwbaardere bedrijven maken in verhouding hoge kosten en moeten daarom een relatief hoge verkoopprijs vragen.

 

Om de reputatie van de branche te verbeteren is een aantal jaren geleden bedrijfstakorganisatie AutoKwaliteit (AK) opgericht. Bij AK aangesloten autohandelaren bieden de AK-garantie: tot een half jaar na aankoop kan de koper gebreken, die bij de aankoop niet waren geconstateerd, zonder betaling laten repareren. Op deze manier moeten potentiële klanten erop kunnen vertrouwen dat ze bij een AK-autohandelaar een goede auto met een goede service krijgen.


Het argument bij de oprichting van AK was dat er zonder keurmerk en garantie averechtse selectie van autohandelaren zal ontstaan. Asymmetrische informatie over de kwaliteit van aangeboden auto’s speelt hierbij een belangrijke rol.


Verklaar dit argument voor oprichting van AK.

B1: Intertemporele ruil

B2: Registratie intertemporele ruil