Economie

3. Battle of the sexes

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor economie gaan we het hebben over een spelsituatie die we de Battle of the Sexes noemen. Dit is een simultaanspel waar geen dominante strategie bij aanwezig is. Er is dus niet een keuze die altijd de beste keuze is, ongeacht de keuze van de andere speler. Veel plezier met het bekijken van de video en succes met leren!

Verzonken kosten

Kosten die niet meer teruggedraaid kunnen worden en dus het gedrag van spelers kunnen beïnvloeden

Nash-evenwicht

Geen enkele speler kan zijn opbrengst verbeteren door eenzijdig een andere keuze te maken

Dominante strategie

Een strategie die voor een individuele speler altijd het beste is, onafhankelijk van wat anderen kiezen

Het verfbedrijf International Colors (IC) produceert een verfsoort voor roestend metaal. De directie bespreekt tijdens een vergadering de strategische keuzes die het bedrijf heeft om de winstgevendheid van de productie van deze specifieke verfsoort te verhogen. IC heeft op deze markt alleen concurrentie van Farbo die een vergelijkbare verfsoort op de markt brengt. Farbo streeft net als IC naar maximale totale winst en hanteert een prijs van 12 euro per liter verf.

 

De directie van IC bespreekt gedurende de vergadering het prijsbeleid en overweegt daarbij drie mogelijkheden: de prijs gelijk laten, verhogen met 10% of verlagen met 10%. De directie verwacht dat Farbo op dezelfde manier zal reageren op het prijsbeleid van IC. 


Analist Havermans onderzoekt wat er gebeurt als beide bedrijven tegelijkertijd moeten beslissen. Deze situatie kan worden geanalyseerd met matrix figuur 2, die de verwachte totale winst (x € 100.000) toont bij iedere combinatie van prijszettingen per liter verf. Zij signaleert daarin twee Nash-evenwichten.


Figuur 2:


Beargumenteer of het spel volgens deze matrix voor beide spelers een optimaal resultaat kan opleveren. Benoem daarbij beide Nashevenwichten.

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken en onderhandelen & marktfalen