Economie

5. Sequentieel spel - ultimatumspel (uitbreiding)

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video zullen we een een uitbreiding van het eerder besproken ultimatumspel bespreken. We nemen twee partijen die energiedrank produceren als voorbeeld, waarbij ze na elkaar een keuze maken over welk drankje ze op de markt brengen.

Ultimatumspel

Een bijzondere variant van een sequentieel spel, waarbij speler 1 een geldbedrag mag verdelen en speler 2 die verdeling accepteert of afwijst

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

Subgame perfect Nash-evenwicht

Een Nash-evenwicht in een sequentieel spel

Backward induction

Het oplossen van een spel door van rechts naar links te redeneren

Het verfbedrijf International Colors (IC) produceert een verfsoort voor roestend metaal. De directie bespreekt tijdens een vergadering de strategische keuzes die het bedrijf heeft om de winstgevendheid van de productie van deze specifieke verfsoort te verhogen. IC heeft op deze markt alleen concurrentie van Farbo die een vergelijkbare verfsoort op de markt brengt. Farbo streeft net als IC naar maximale totale winst en hanteert een prijs van 12 euro per liter verf.

 

De directie van IC bespreekt gedurende de vergadering het prijsbeleid en overweegt daarbij drie mogelijkheden: de prijs gelijk laten, verhogen met 10% of verlagen met 10%. De directie verwacht dat Farbo op dezelfde manier zal reageren op het prijsbeleid van IC. Een directielid geeft de situatie weer met onderstaande spelboom.


Figuur 1:


Verklaar met behulp van de spelboom figuur 1 dat het voor IC gezien de doelstelling niet zinvol is om de prijs van een liter verf aan te passen.C1: Speltheorie

C2: Samenwerken en onderhandelen & marktfalen