Economie

6. Sequentieel spel - zelfbinding

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video met uitleg voor economie gaat over zelfbinding bij een sequentieel spel (ultimatumspel). Dit kan gebruikt worden door de tweede spelen om de keuze van de eerste speler te beïnvloeden.

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

In een land zijn de fabrikanten Pharmax en Medix de enige aanbieders van medicijnen tegen maagklachten. Beide streven naar maximale totale winst. Pharmax overweegt de ontwikkeling van een nieuw medicijn. Pharmax heeft daarbij de keuze uit drie typen, elk werkzaam tegen één bepaald soort maagklacht. De vereiste investeringen in onderzoek zijn specifiek gericht op één type medicijn, en zijn daarmee als verzonken kosten te beschouwen.

 

Pharmax wil vanwege concurrentie-overwegingen tot het moment van de marktintroductie geheimhouden welk type medicijn het gaat ontwikkelen. Pharmax gaat ervan uit dat Medix voor eenzelfde keuze staat wat betreft de ontwikkeling van een bepaald type medicijn. Afspraken tussen producenten over verdeling van de markt worden niet toegestaan door de Marktautoriteit van het land.

 

De adviseur plaats hierbij wel een kanttekening:

“Om ervoor te zorgen dat deze sequentiële spelsituatie zich inderdaad ontwikkelt, is het essentieel dat Pharmax zijn eerste keuze zo overtuigend maakt, dat daarover bij Medix geen twijfel meer kan bestaan. Dit kan Pharmax bereiken door direct bekend te maken dat er grote specifieke investeringen zijn gedaan in de ontwikkeling van het gekozen type medicijn. Medix zal zich er namelijk van bewust zijn wat het verschijnsel ‘verzonken kosten’ voor een bedrijf betekent.”


Verklaar de kanttekening van de adviseur.

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken en onderhandelen & marktfalen

Samenvatting voor economie - Sequentieel spel: zelfbinding


Wat is zelfbinding?

We gaan nu bespreken hoe zelfbinding van invloed kan zijn op de uitkomst van het sequentieel spel. Er is sprake van zelfbinding als een partij vrijwillig bindt aan een keuze, zodat de partij er niet meer van kan afwijken. Het doel van zelfbinding is vaak om het gedrag van een andere partij te beïnvloeden.


Geloofwaardige zelfbinding

Zelfbinding wordt dus geloofwaardiger wanneer de bindende partij een negatieve consequentie verbindt aan de keuze. We pakken weer even het voorbeeld van de vorige video erbij. Stel nou dat Powerdrink een reclamecampagne start voordat EnerGetic met type 3 op de markt komt, waarin Powerdrink zelf zegt type 3 te hebben ontwikkeld; wat verandert er dan voor EnerGetic? 


Als we de spelboom erbij pakken (zie video) kunnen we aflezen dat als Powerdrink type 3 hoe dan ook op de markt brengt, het voor EnerGetic niet meer het beste is om zelf type 3 te kiezen. Want EnerGetic zou dan, net zoals Powerdrink overigens, € 300.000 verlies maken. 

 

In dit geval is het voor EnerGetic dus het beste om type 2 te kiezen, want 250>200> -300. 


Doordat Powerdrink nu zelf gebruik heeft gemaakt van het first mover advantage door middel van zelfbinding, in dit geval door middel van een reclame, krijgt Powerdrink een betere positie. Powerdrink zal in dit geval namelijk € 300.000 winst maken, terwijl EnerGetic € 250.000 winst zal gaan maken. 


Je hebt nu geleerd wat het sequentieel spel is, en hoe dit gespeeld kan worden. Dit was het voor deze keer!