Economie

8. Herhaald simultaanspel - geloofwaardige dreiging

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we door op het herhaalde simultaanspel, waarbij we bespreken hoe geloofwaardigheid van een dreiging de keuze van één of beide partijen kan beïnvloeden.

Zelfbinding

Een speler bindt zich aan een bepaalde keuze door iets te zeggen of te doen om daarmee het gedrag van de andere speler te beïnvloeden

Geloofwaardige dreiging

Een vorm van zelfbinding waarbij een speler zijn keuzes beperkt door een negatieve consequentie te verbinden aan de dominante strategie of door een reputatie op te bouwen

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken en onderhandelen & marktfalen

Samenvatting voor economie - Herhaald simultaan spel: geloofwaardige dreiging


Let op: we gaan hier verder met de uitleg waar we in de vorige video mee zijn begonnen. Bekijk die dus eerst!

Het is dus voor brouwerij 2 helemaal niet voordelig om voor de lange termijn hun reclamegelden te verhogen naar €10 miljoen. Aangezien beide brouwerijen er op de lange termijn geen voordeel mee uithalen om hun reclamegelden te verhogen, is het dus toch mogelijk om €15 miljoen winst te blijven maken. 


Wat is geloofwaardige dreiging?

Er moet dan wel sprake zijn van geloofwaardige dreiging, wat een vorm is van zelfbinding, dus jezelf verbinden aan een bepaalde keuze. Er is sprake van geloofwaardige dreiging als er een negatieve consequentie verbonden zit aan het kiezen voor de eigen dominante strategie. In dit geval is de dominante strategie dus om voor 10 miljoen euro te adverteren, maar dit heeft als negatieve consequentie dat de ander het ook doet en de opbrengst niet optimaal is. Het is dus een “geloofwaardige” dreiging, want het zou daadwerkelijk dom voor zichzelf zijn om te kiezen voor de dominante strategie. 


Als het slim zou zijn om op de lange termijn voor de dominante strategie te kiezen in het herhaalde spel, dan is de dreiging niet geloofwaardig, want waarom zou hij dat dan niet al lang hebben gedaan? Daarnaast blijft de dreiging dus geloofwaardig vanwege de reputatie die een partij heeft opgebouwd, door herhaaldelijk voor de niet-dominante strategie te kiezen. 


Geloofwaardige dreiging: voorbeeld

In ons voorbeeld is geloofwaardige dreiging dus het feit dat beide partijen zullen worden afgestraft op een verhoging van reclamegelden. Want als de één verhoogt, heeft de ander geen andere optie dan ook te verhogen. Hierdoor is de dreiging (minder winst te maken) geloofwaardig. Door je te blijven verbinden aan de keuze om €5 miljoen aan reclamegelden uit te geven, behouden beide partijen dus een hogere winst dan als zij voor de dominante strategie zouden kiezen. 


Zelfbinding

Zelfbinding betekent dus het vrijwillig afwijken van een bepaalde, vaak dominante keuze. In dit voorbeeld komt de geloofwaardigheid dus voort uit herhaling. Maar, geloofwaardige zelfbinding kan van alles zijn. 


Zelfbinding is het onderdeel van de strategische handelingen dat het voorgenomen handelingsplan geloofwaardig maakt. Het doel van zelfbinding is het gedrag van de tegenstander in het eigen voordeel te beïnvloeden. Bij strategische beslissingen van ondernemers is zelfbinding een onmisbare voorwaarde voor het krijgen van concurrentievoordelen.