Economie

9. Samenvatting Speltheorie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor economie geven we een samenvatting van de verschillende soorten spelsituaties die je moet kennen. Eerst bespreken we kort wat speltheorie is, en daarna bekijken we de simultaanspellen: het gevangenendilemma, de Battle of the sexes en het herhaald spel. Op het eind vatten we het sequentieel spel samen. Veel succes met leren voor toetsen en/of het eindexamen economie!

First mover advantage

Het voordeel dat de eerste kiezer heeft in een sequentieel spel

Speltheorie

Een techniek om situaties met strategische interacties tussen verschillende beslissingsnemers te analyseren en de uitkomst te voorspellen

Een nieuwe regering wil vrije toetreding tot de markt van geneesmiddelen realiseren. Zij meent dat dit ook de beste weg is om de beschikbaarheid van medicijnen te verhogen. Het patent dat Hanse heeft op Faldrahyl zal daarom niet worden verlengd. Het bedrijf Lako is geïnteresseerd in het opzetten van een productielijn voor een gelijksoortig medicijn na afloop van de patentperiode. 


In een poging Lako hiervan te weerhouden dreigt Hanse de prijs sterk te verlagen. De situatie waarin Hanse en Lako optreden kan worden beschouwd als een eenmalig sequentieel spel, weergegeven in de onderstaande spelboom. In de spelboom zijn de veranderingen van de winst van respectievelijk Lako en Hanse weergegeven in euro’s, rekening houdend met de afzet van zowel Lako als Hanse bij de verschillende keuzecombinaties.Is de dreiging van Hanse geloofwaardig? Geef de verklaring met behulp van getallen uit de spelboom.

C1: Speltheorie

C2: Samenwerken en onderhandelen & marktfalen