Economie

1. Risico en verzekeren (asymmetrische informatie)

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen
In deze economie video hebben we het over risico's in de handel en het dagelijks leven, en hoe verzekeringen daarmee omgaan. We bespreken belangrijke begrippen zoals sociale verzekeringen, premies, averechtse selectie, moreel wangedrag, premiedifferentiatie en nog veel meer!
Bonus-malussyteem

Dit beloningssysteem kan gebruikt worden bij verzekeringen door goed gedrag (weinig schade) financieel te belonen met een lagere premie en slecht gedrag (veel schade) te straffen door middel van een hogere premie

Moreel wangedrag

Mensen gaan zich risicovoller gedragen omdat zij weten zij niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele financiële gevolgen (bijvoorbeeld het slecht op slot zetten van de fiets omdat die toch verzekerd is)

Risicopremie

Een premie bovenop het rendement van het risicoloze alternatief (een extra vergoeding voor het doen van risicovolle investeringen)

Sociale zekerheid

Stelsel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen dat de bevolking beschermt tegen verschillende risico’s

Bonus-malussysteem

Dit beloningssysteem kan gebruikt worden bij verzekeringen door goed gedrag (weinig schade) financieel te belonen met een lagere premie en slecht gedrag (veel schade) te straffen door middel van een hogere premie

Risico

De kans op gebeurtenis met een negatief gevolg.

Vrijwillige risico

Iemand neemt bewust een risico om zijn investering te verliezen.

Onvrijwillige risico

Risico's die je niet kunt verwijden. Dit is geen keuzekwestie.

Risico-aversie

Mensen die economisch actief zijn maar risico's willen mijden.

Sociale verzekeringen

Iedereen moet aan deze verzekering 'meedoen'. Het is een vorm van collectieve dwang.

Individuele verzekeringen

Individuen kunnen zich tegen risico's verzekeren, bij verzekeringsmaatschappijen die zich hebben gespecialiseerd in risico's. Zij nemen jouw risico over en daar betaal jij een 'premie' voor.

Asymetrische informatie / informatie-asymetrie

Het verschil in informatie tussen de verzekeraar en verzekerde.

D1. Risico en verzekeren (asymmetrische informatie)

D2. Risico en rente

D3: Beleggen