Economie

1. Beleggen en de risico's ervan

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen
In deze economie video gaan we het hebben over het handelen in risico's door te beleggen. We bespreken het handelen in aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties op de kapitaalmarkt. Daarnaast zullen we nog kijken naar de invloed van rente en inflatie op beleggen.
Externe effecten

Dit zijn (positieve of negatieve) onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander kunnen beïnvloeden

Inflatie

De waardevermindering van geld, bijvoorbeeld door stijgende prijzen (je kunt minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld) of door het bijdrukken van geld (hoe meer geld er in omloop is, hoe minder het waard wordt; schaarste creëert waarde!).

Investeren

In brede zin wordt hiermee geld uitgeven met het doel om op lange termijn iets te bereiken bedoeld. In het bedrijfsleven hebben we het bij investeren vaak over het aanschaffen van kapitaalgoederen

Rente

De vergoeding die men ontvangt voor spaargeld en betaald voor leengeld

Risicopremie

Een premie bovenop het rendement van het risicoloze alternatief (een extra vergoeding voor het doen van risicovolle investeringen)

Staatsobligatie

Een lening (verhandelbaar schuldbewijs) van particulieren of bedrijven aan de overheid die wordt aangegaan om geld uit de markt te halen en daarmee het financieringstekort te dekken

Externe effecten

Dit zijn (positieve of negatieve) onbedoelde bijwerkingen van consumptie of productie die de welvaart van een ander kunnen beïnvloeden.

Beleggen

Het voor kortere of langere tijd vastleggen van geld in iets met het doel winst maken.

Kapitaalmarkt

Hier worden 'effecten' verhandeld. Dit zijn documenten met een verwachte waarde.

Bedrijfsobligatie

Een bewijs van schuld van lening aan een onderneming.

Rendement

De stijging of daling van de waarde van een belegging.

D1. Risico en verzekeren (asymmetrische informatie)

D2. Risico en rente

D3: Beleggen