Economie

2. Structuurbeleid - Kapitaal en Arbeid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over beleid van de overheid dat de structurele groei van een economie kan beïnvloeden. We kijken dan in het specifiek naar structuurbeleid dat de hoeveelheid van kapitaal en arbeid kan vergroten.

Productiefunctie

Geeft het verband tussen de hoogte van de productie en de ingezetten productiefactoren

Conjuncturele groei

Economische groei die veroorzaakt wordt door de vraagkant van de economie (bestedingen)

Bestedingen

De aankopen in een land van consumenten, investeerders, overheid en buitenland

Productiecapaciteit

De maximale productie in een bepaalde periode

Structurele groei

Economische groei die veroorzaakt wordt door de aanbodkant van de economie (productiecapaciteit)

Potentiële productie

De maximale productie die met een normale inzet van de beschikbare productiefactoren behaald zou kunnen worden

Factorproductiviteit

Geeft aan hoe productief arbeid en kapitaal ingezet kunnen worden om toegevoegde waarde te creëren

Wig op de arbeidsmarkt

Het verschil tussen de loonkosten en de nettoloon (bestaande uit de werkgeverswig en werknemerswig)

Brutoloon

Het loon van een werknemer vóór belastingen

Nettoloon

Het loon van een werknemer na belastingen

Structuurbeleid

Beleid van de overheid met het doel om de structurele groei in een economie te stimuleren

Conjunctuurbeleid

Beleid van de overheid met het doel om de conjuncturele groei in een economie te stimuleren

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop

E2: Structurele groei

E3: Inkomen, welvaart en welzijn

E4: Ongelijkheid en herverdeling

E5: Arbeidsmarkt en werkloosheid