Economie

2. Het belastingsstelsel en belastingtarieven

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hallo! In deze economie video gaan we het hebben over belastingstelsels en belastingtarieven. Daarbij zullen begrippen zoals het besteedbare inkomen, een progressief of degressief belastingstelsel, aftrekposten en nog veel meer aan bod komen!

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
E1: Macro economische kringloop

E2: Structurele groei

E3: Inkomen, welvaart en welzijn

E4: Ongelijkheid en herverdeling

E5: Arbeidsmarkt en werkloosheid