Economie

1. Geaggregeerde vraag en aanbod

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we geaggregeerde vraag en aanbod. Daarbij kijken we de relatie die dit heeft tot het nationaal prijsniveau, en waarom die relatie bestaat. Zo kijken we naar het export effect en het rente effect, en bespreken we het verschil op de korte en de lange termijn.

Geaggregeerde vraag/aanbod

Het verband tussen de prijs van een product en de gevraagde/aangeboden hoeveelheid naar alle producten door alle consumenten

Collectieve vraag

De vraag naar een product van alle vragers samen (optelsom van alle individuele vraag)

Exporteffect

Lagere binnenlandse prijzen veroorzaken een grotere buitenlandse vraag (aangezien producten hier goedkoop zijn)

Rente-effect

Lagere prijzen zorgen voor minder vraag naar geld (lagere rente) wat zorgt voor meer bestedingen omdat meer mensen gaan lenen en minder gaan sparen

Loonstarheid

Lonen zijn op de korte termijn rigide (moeilijk veranderbaar) aangezien deze doorgaans vastliggen in contracten

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model