Economie

10. De Output Gap

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt de output gap - het verschil tussen de feitelijke productie en de potentiële productie - besproken en hoe je de output gap kan berekenen. Ook wordt er uitgelegd hoe een output gap geïnterpreteerd kan worden.

Bruto Binnenlands Product

De totale waarde van alle producten en diensten die gedurende een jaar in een land geproduceerd worden

Feitelijke productie (Y)

Wat er daadwerkelijk geproduceerd wordt

Potentiële productie

De maximale productie die met een normale inzet van de beschikbare productiefactoren behaald zou kunnen worden

Geaggregeerde vraag/aanbod

Het verband tussen de prijs van een product en de gevraagde/aangeboden hoeveelheid naar alle producten door alle consumenten

Output gap

Verschil tussende feitelijke productie en potentiële productie

Overbesteding

Een conjuncturele situatie waarbij de effectieve vraag groter is dan de productiecapaciteit

Onderbesteding

Een conjuncturele situatie waarbij de effectieve vraag kleiner is dan de productiecapaciteit

Recessie

Toestand waarin de economie verkeert wanneer het volume van het bruto binnenlands product twee opeenvolgende kwartalen krimpt

Depressie

Toestand waarin de economie verkeert gedurende langere tijd waarin het geen economische groei vertoont of zelfs krimpt

Welvaartsverliezen

Een permanent verlies van sociale welvaart dat kan voorkomen wanneer het evenwicht van een goed of dienst niet pareto-optimaal is

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model