Economie

3. Conjunctuur en indicatoren

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we indicatoren voor de conjunctuur bespreken, zoals het consumenten- en producentenvertrouwen, arbeidsmarktindicatoren en andere macro-economische factoren. We zullen ook bekijken hoe dit eruit ziet in een conjunctuurklok.

Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen dat consumenten hebben in de economie (nu en de toekomst)

Producentenvertrouwen

Het vertrouwen dat producenten hebben in de economie (nu en de toekomst)

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

Trendlijn

Rechte oplopende lijn die een stabiele groei op de lange termijn aangeeft

Conjunctuurklok

Een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur aan de hand van een aantal indicatoren

Uitzenduren

Het aantal uren dat uitzendkrachten (dus mensen zonder vast contract) in een bepaalde periode hebben gewerkt

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model