Economie

3. Conjunctuur en indicatoren

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we indicatoren voor de conjunctuur bespreken, zoals het consumenten- en producentenvertrouwen, arbeidsmarktindicatoren en andere macro-economische factoren. We zullen ook bekijken hoe dit eruit ziet in een conjunctuurklok.

Consumentenvertrouwen

Het vertrouwen dat consumenten hebben in de economie (nu en de toekomst)

Producentenvertrouwen

Het vertrouwen dat producenten hebben in de economie (nu en de toekomst)

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

Trendlijn

Rechte oplopende lijn die een stabiele groei op de lange termijn aangeeft

Conjunctuurklok

Een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur aan de hand van een aantal indicatoren

Uitzenduren

Het aantal uren dat uitzendkrachten (dus mensen zonder vast contract) in een bepaalde periode hebben gewerkt

Macro-economen gebruiken onder andere de publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de conjuncturele ontwikkeling te kunnen analyseren en de regering te kunnen adviseren. In 2018 is in kwartaal 3 de economische groei lager dan de trendmatige groei. In 2018 analyseren economen de conjunctuur aan de hand van tabel 1 en tabel 2.

 

Enkele macro-economische variabelen van Nederland in het derde kwartaal van 2018 (tabel 1):


Enkele conjunctuurindicatoren van Nederland in het derde kwartaal van 2018 (tabel 2):

Toelichting: ++ = grote toename, + = toename, − = afname, −− = grote afname


Noem twee conjunctuurindicatoren die een aanwijzing geven voor een mogelijke daling van de economische groei in het vierde kwartaal van 2018. Geef hiervoor een verklaring.

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model