Economie

6. Inflatie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt besproken hoe wordt bepaald wat je werkelijk kan kopen als de prijzen stijgen. Er wordt uitgelegd dat dit samenhangt met de consumentenprijsindex, inflatie en deflatie.

F1: Conjunctuur

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model