Economie

6. Inflatie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video wordt besproken hoe wordt bepaald wat je werkelijk kan kopen als de prijzen stijgen. Er wordt uitgelegd dat dit samenhangt met de consumentenprijsindex, inflatie en deflatie.

Nominale waarde

De waarde die vermeld staat op een munt of je bankrekening

Reële waarde

De waarde van geld gecorrigeerd voor inflatie

Consumentenprijsindex

Laat de prijsveranderingen zien van goederen en diensten die consumenten kopen

Deflatie

Algemene daling van de prijzen van goederen en diensten

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Algemeen prijspeil

De ontwikkeling van het gewogen gemiddelde van de prijzen in een land

Agazia kampt sinds een half jaar met heftige politieke onrust. Als gevolg hiervan is een sterke kapitaalvlucht op gang gekomen: beleggers halen hun geld weg en kiezen voor landen met een stabiel economisch klimaat. De waarde van de munt van het land, de agau, daalde van 50 naar 35 dollarcent, met als gevolg een toename van de inflatie in Agazia. De consumptieve bestedingen stegen eerst, maar zakten daarna in.


Verklaar dat, als gevolg van de verwachte hoge inflatie, de consumptieve bestedingen in Agazia in eerste instantie stegen.

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model