Economie

6. Inflatie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt besproken hoe wordt bepaald wat je werkelijk kan kopen als de prijzen stijgen. Er wordt uitgelegd dat dit samenhangt met de consumentenprijsindex, inflatie en deflatie.

Nominale waarde

De waarde die vermeld staat op een munt of je bankrekening

Reële waarde

De waarde van geld gecorrigeerd voor inflatie

Consumentenprijsindex

Laat de prijsveranderingen zien van goederen en diensten die consumenten kopen

Deflatie

Algemene daling van de prijzen van goederen en diensten

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Algemeen prijspeil

De ontwikkeling van het gewogen gemiddelde van de prijzen in een land

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model