Economie

7. Rente

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt het verschil tussen nominale en reële rente besproken. Ook wordt de formule voor het uitrekenen van de reële rente uitgelegd.

Nominale rente

Het daadwerkelijke rentepercentage dat vermeld wordt

Reële rente

Het rentepercentage gecorrigieerd voor inflatie

Centrale bank

Een openbare instelling die de valuta van een land of groep landen beheert en die de geldvoorraad controleert

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model