Economie

2. Monetair beleid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over het monetair beleid van de Europese Centrale Bank. Hierbij kijken we naar het effect van een rente verhoging of verlaging.

Monetair beleid

Heeft betrekking op de beslissingen die centrale banken nemen om de prijs en de beschikbaarheid van geld in een economie te beïnvloeden

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model