Economie

1. Doelstellingen centrale bank

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de doelstellingen van een centrale bank. De ECB heeft bijvoorbeeld het enkelvoudig mandaat om de prijsstabiliteit te garanderen.

Enkelvoudig mandaat

Het monetaire beleid van een centrale bank heeft slechts één doelstelling

Duaal mandaat

Het monetaire beleid van een centrale bank heeft twee doelstellingen

Prijsstabiliteit

Geld houdt in de loop der tijd zijn waarde

Rentebeleid (rente-intrument)

Kortetermijnrente die wordt vastgelegd door de centrale bank voor haar transacties met commerciële banken

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model