Economie

1. Doelstellingen centrale bank

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over de doelstellingen van een centrale bank. De ECB heeft bijvoorbeeld het enkelvoudig mandaat om de prijsstabiliteit te garanderen.

Enkelvoudig mandaat

Het monetaire beleid van een centrale bank heeft slechts één doelstelling

Duaal mandaat

Het monetaire beleid van een centrale bank heeft twee doelstellingen

Prijsstabiliteit

Geld houdt in de loop der tijd zijn waarde

Rentebeleid (rente-intrument)

Kortetermijnrente die wordt vastgelegd door de centrale bank voor haar transacties met commerciële banken

De economie van een land is als gevolg van een crisis in het bankwezen terechtgekomen in een langdurige laagconjunctuur met een inflatie dicht bij nul procent. Een econoom maakt een analyse waarbij hij een verklaring wil geven voor het uitblijven van economisch herstel. Hij wijst op een tweetal zaken die van belang zijn voor het begrijpen van de economische situatie:


  • De Centrale Bank (CB) bepaalt via haar beleidsrente de marktrente. De gewenste marktrente hangt af van de verwachte inflatie. De CB streeft naar een inflatie van twee procent en zou in de huidige situatie voor een negatieve beleidsrente willen kiezen. Met het oog op de zero lower bound is de huidige beleidsrente op nul procent gesteld.
  • Schulden van huishoudens zijn sinds de crisis sterk toegenomen als gevolg van werkloosheid.


Leg uit waarom de CB een beleidsrente onder nul procent zou moeten vaststellen om haar inflatiedoelstelling te bereiken.

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model