Economie

2. Geldhoeveelheid M1

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we hoe het rentebeleid van de ECB invloed kan hebben op de geldhoeveelheid die in omloop is. Zo kan een hogere rente voor een lagere geldhoeveelheid, en andersom.

Rentebeleid (rente-intrument)

Kortetermijnrente die wordt vastgelegd door de centrale bank voor haar transacties met commerciële banken

Simultane kredietverlening

Centrale bank leent aan banken, banken lenen aan particulieren

Deflatie

Algemene daling van de prijzen van goederen en diensten

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Nominale rente

Het daadwerkelijke rentepercentage dat vermeld wordt

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

In deze video bespreken we hoe het rentebeleid van de ECB invloed kan hebben op de geldhoeveelheid die in omloop is. Zo kan een hogere rente voor een lagere geldhoeveelheid, en andersom.