Economie

3. Wisselkoersen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over wisselkoersen, waarmee we de prijs van een bepaalde munt kunnen uitdrukken in een andere munt.

Wisselkoers

Waarde van een valuta uitgedrukt in een andere valuta

Valuta

Het officiële betaalmiddel in een land

EMU

Europese Monetaire Unie, samenwerking op economisch en financieel gebied

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model