Economie

3. Wisselkoersen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over wisselkoersen, waarmee we de prijs van een bepaalde munt kunnen uitdrukken in een andere munt.

Wisselkoers

Waarde van een valuta uitgedrukt in een andere valuta

Valuta

Het officiële betaalmiddel in een land

EMU

Europese Monetaire Unie, samenwerking op economisch en financieel gebied

Om de stabiliteit van de gemeenschappelijke munt, de parto, te waarborgen hebben landen die deelnemen aan een Economische en Monetaire Gemeenschap (EMG) afspraken gemaakt over overheidsbegrotingen waaraan lidstaten moeten voldoen. Deze afspraken zijn opgesplitst in een zogenoemde correctieve arm en preventieve arm (deze zijn te zien in figuur 1 en gelden bij een laagconjunctuur).


Figuur 1:


De overheid van Drostland kan nu zelfstandig conjunctuurbeleid voeren en besluit de tarieven van de inkomstenbelasting te verlagen. Dit leidt via de lopende rekening van de betalingsbalans tot een daling van de koers van de droste (zie figuur 2). Om te voorkomen dat de koers onder de bandbreedte daalt, kan de Centrale Bank (CB) van het land kiezen tussen een renteaanpassing of steunaankopen op de valutamarkt. Zij kiest voor het laatste.


Figuur 2:

Qa = aangeboden hoeveelheid drosten

Qa’ = aangeboden hoeveelheid drosten na nieuw conjunctuurbeleid

Qv = gevraagde hoeveelheid drosten


Leg uit dat het gevoerde conjunctuurbeleid heeft geleid tot een koersdaling van de droste.

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model