Economie

6. Bankrun

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over iets dat we een bankrun noemen, waarbij heel veel mensen tegelijk vertrouwen in hun bank verliezen en daarom hun geld van hun rekening willen halen. Vervolgens zullen we ook bespreken hoe we dit kunnen voorkomen.

Overheidsobligatie

Een beleggingsinstrument waarmee je een (kleine) lening geeft aan de overheid

Effectieve ondergrens

Er kan een negatieve rente gezet worden zonder dat mensen massaal hun geld van de bank halen

Bankrun

Indien een bank failliet dreigt te gaan ontstaat de kans dat veel consumenten en bedrijven tegelijkertijd hun geld gaan opnemen bij deze bank

Depositogarantiestelsel

Een stelsel dat in Nederland gehanteerd wordt waarmee het geld op de rekeningen bij Nederlandse banken wettelijk beschermd wordt door de Nederlandse Depositogarantie

Lener-in-laatste-instantie

Wanneer een bank in de problemen komt en dus cash geld nodig heeft, maar dit op geen andere manier weet te krijgen, dan kan een centrale bank helpen door geld uit te lenen aan de bank

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model