Economie

1. Het Keynesiaanse kruis

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we het Keynesiaanse kruis, dat wordt gebruikt om het korte-termijn evenwicht op de goederenmarkt weer te geven tussen de effectieve vraag en het nationaal inkomen.

Keynesiaans kruis

Hiermee wordt het korte termijn evenwicht tussen de effectieve vraag (EV) en het inkomen (Y) gegeven, bij een gegeven rente en inflatie

Effectieve vraag

De totale voorgenomen economische vraag naar goederen en diensten in een samenleving gedurende een jaar

Bestedingslijn

De lijn die de effectieve vraag (uitgedrukt in Y) grafisch weergeeft

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Bestedingen

De aankopen in een land van consumenten, investeerders, overheid en buitenland

Nationaal inkomen

Het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

In deze video bespreken we het Keynesiaanse kruis, dat wordt gebruikt om het korte-termijn evenwicht op de goederenmarkt weer te geven tussen de effectieve vraag en het nationaal inkomen.