Economie

3. Evenwicht EV=Y

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we het evenwicht tussen de effectieve vraag en het nationaal inkomen, en hoe dit tot stand komt.

Effectieve vraag

De totale voorgenomen economische vraag naar goederen en diensten in een samenleving gedurende een jaar

Bestedingslijn

De lijn die de effectieve vraag (uitgedrukt in Y) grafisch weergeeft

Goederenmarkt

De totale vraag naar goederen van de consumenten, bedrijven, overheid en het buitenland

Vermogensmarkt

Abstracte markt waar vraag en aanbod van vermogen plaatsvindt

Nationaal inkomen

Het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

In deze video bespreken we het evenwicht tussen de effectieve vraag en het nationaal inkomen, en hoe dit tot stand komt.