Economie

4. Consumenten- en producentenvertrouwen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video bespreken we het effect van het consumenten- en producentenvertrouwen op de bestedingslijn.

Bestedingslijn

De lijn die de effectieve vraag (uitgedrukt in Y) grafisch weergeeft

Autonoom

Uitgaven die gedaan worden ongeacht het inkomen

Nationaal inkomen

Het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

In deze video bespreken we het effect van het consumenten- en producentenvertrouwen op de bestedingslijn.