Economie

5. De IS-Curve

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we de Investeren-Sparen-Curve, afgekort de IS-Curve. Deze curve geeft het negatieve verband tussen de reële rente en het nationaal inkomen weer. We zullen bespreken wat er allemaal van invloed is op deze curve.

Reële rente

Het rentepercentage gecorrigieerd voor inflatie

Autonoom

Uitgaven die gedaan worden ongeacht het inkomen

IS-Curve

Deze curve geeft een overzicht van de combinaties van inkomen en rente waarbij de goederenmarkt in evenwicht is

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Bestedingen

De aankopen in een land van consumenten, investeerders, overheid en buitenland

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

In deze video behandelen we de Investeren-Sparen-Curve, afgekort de IS-Curve. Deze curve geeft het negatieve verband tussen de reële rente en het nationaal inkomen weer. We zullen bespreken wat er allemaal van invloed is op deze curve.