Economie

6. De MB-Curve

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de Monetair-Beleid-Curve, afgekort de MB-Curve. De centrake bank heeft een inflatie-doelstelling in hun monetair beleid en bepaalt hiermee de hoogte van de nominale rente. Dit kunnen we grafisch weergeven in verband met de reële rente en het nationaal inkomen.

MB-curve

De MB-curve geeft het monetaire beleid van de Centrale Bank weer

Inflatieverwachtingen

De stijging van het algemeen prijspeil die mensen verwachten in de toekomst

Monetair beleid

Heeft betrekking op de beslissingen die centrale banken nemen om de prijs en de beschikbaarheid van geld in een economie te beïnvloeden

Nationaal inkomen

Het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar

Krap monetair beleid

Leidt tot een stijging van de rente waardoor de kredietverlening afneemt

Ruim monetair beleid

Leidt tot een daling van de rente en stimuleert de kredietverlening, waardoor de bestedingen zullen stijgen

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

Deze video gaat over de Monetair-Beleid-Curve, afgekort de MB-Curve. De centrake bank heeft een inflatie-doelstelling in hun monetair beleid en bepaalt hiermee de hoogte van de nominale rente. Dit kunnen we grafisch weergeven in verband met de reële rente en het nationaal inkomen.