Economie

7. De GA-Curve

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we de GA-curve bespreken, welke de positieve relatie van het geaggregeerde aanbod van goederen en diensten met het inflatieniveau weergeeft.

Geaggregeerde vraag/aanbod

Het verband tussen de prijs van een product en de gevraagde/aangeboden hoeveelheid naar alle producten door alle consumenten

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Potentiële productie

De maximale productie die met een normale inzet van de beschikbare productiefactoren behaald zou kunnen worden

Inflatieverwachtingen

De stijging van het algemeen prijspeil die mensen verwachten in de toekomst

Loon- en prijsrigiditeit

Het idee dat lonen en prijzen op korte termijn niet of nauwelijks kunnen veranderen

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

In deze video gaan we de GA-curve bespreken, welke de positieve relatie van het geaggregeerde aanbod van goederen en diensten met het inflatieniveau weergeeft.