Economie

8. De economische scholen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de verschillende scholen binnen de economie (Klassieken, Monetaristen en Keynesianen). Daarbij kijken we naar de mening van de verschillende scholen over de GA-Curve en vervolgens over het IS-MB model.

Inflatie

Algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten

Klassieke stroming

Stroming binnen de economie voornamelijk gebaseerd op het idee van de vrije markt

Keynesianen

Stroming binnen de economie gebaseerd de ideeën van John Maynard Keynes

Monetaristen

Stroming binnen de economie die zich voornamelijk focust op de vraag en aanbod van geld

IS-Curve

Deze curve geeft een overzicht van de combinaties van inkomen en rente waarbij de goederenmarkt in evenwicht is

MB-curve

De MB-curve geeft het monetaire beleid van de Centrale Bank weer

GA-Curve

De GA-curve geeft de relatie tussen het geaggregeerde aanbod van goederen en diensten, en het inflatieniveau weer

Effectieve vraag

De totale voorgenomen economische vraag naar goederen en diensten in een samenleving gedurende een jaar

Monetair beleid

Heeft betrekking op de beslissingen die centrale banken nemen om de prijs en de beschikbaarheid van geld in een economie te beïnvloeden

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model

Deze video gaat over de verschillende scholen binnen de economie (Klassieken, Monetaristen en Keynesianen). Daarbij kijken we naar de mening van de verschillende scholen over de GA-Curve en vervolgens over het IS-MB model.