Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 1

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de eerste van de zeven opgaven van het vwo eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 1 t/m 4 gaan over het model van Keynes. Hier komen onder andere de arbeidsinkomensquote en het begrotingstekort aan bod.
H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
H2. Examenopgaven 2014 (1) EC