Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 2

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de tweede van de zeven opgaven van het VWO eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 5 t/m 8 gaan over comparatieve kostenvoordelen. Hierin komen onder andere de Wereldhandelsorganisatie (WTO), invoerheffingen en relatieve kostenvoordelen aan bod.
Comparatief voordeel

Het principe waarbij regio’s zich specialiseren in bepaalde producten waardoor men het grootste voordeel heeft ten opzichte van andere gebieden

Invoerheffing

Dit zijn indirecte belastingen die geheven kunnen worden op inkomende producten uit het buitenland. Op deze manier kunnen binnenlandse producenten beschermd worden tegen concurrentie uit het buitenland

Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Organisatie die een permanente onderhandeling plaats is voor alle vormen van handel in de wereld. Het doel is het bevorderen van vrije wereldhandel

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC