Economie

Examenopgave 2012 (1), opgave 5

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de vijfde van de zeven opgaven van het VWO eindexamen 2012 (tijdvak 1). De vragen 14 t/m 18 gaan over een conjunctuurcyclus. In deze video komen onder andere inflatie, welvaart en arbeidsproductiviteit aan bod.
Conjuncturele werkloosheid

Werkloosheid die veroorzaakt wordt doordat bij laagconjunctuur geen gebruik wordt gemaakt van de maximale productiemogelijkheden (er zijn minder nieuwe banen beschikbaar, contracten worden niet verlengt en mensen worden ontslagen)

Conjunctuur

De op- en neergaande beweging van het groeipercentage van de economie over een periode van doorgaans vijf tot tien jaar. We kunnen een aantal fases herkennen als we het hebben over conjunctuur, namelijk teruggang, laagconjunctuur, herstel en hoogconjunctuur

Hoogconjunctuur

Opgaande fase in de economie (bovengemiddelde economische groei); lage werkloosheid, toenemend consumentenvertrouwen en meer bestedingen

Inflatie

De waardevermindering van geld, bijvoorbeeld door stijgende prijzen (je kunt minder kopen met dezelfde hoeveelheid geld) of door het bijdrukken van geld (hoe meer geld er in omloop is, hoe minder het waard wordt; schaarste creëert waarde!

Laagconjunctuur

Neergaande fase in de economie (onder gemiddelde economische groei); hoge werkloosheid, afnemend consumentenvertrouwen en minder bestedingen

Welvaart

De mate waarin individuen kunnen worden voorzien in hun behoefte met de middelen die zij tot hun beschikking hebben

Conjunctuurkompas

Dit geeft in één oogopslag een beeld van de economische situatie

Arbeidsproductiviteit

De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie van één werknemer in een bepaalde periode

Prijspeil

Het prijspeil of prijsniveau (symbool p) is de prijs van een hypothetische eenheid van het nationaal product, de totale productie van een economie in een gegeven periode.

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC