Economie

Examenopgave 2014 (1), opgave 1

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de eerste opgave van het vwo eindexamen 2014 (tijdvak 1). De vragen 1 t/m 4 gaan over verzekeringen. Hier komen onder andere het bonus-malussysteem en verzekeringspremies aan bod.
Bonus-malussyteem

Dit beloningssysteem kan gebruikt worden bij verzekeringen door goed gedrag (weinig schade) financieel te belonen met een lagere premie en slecht gedrag (veel schade) te straffen door middel van een hogere premie

Risicopremie

Een premie bovenop het rendement van het risicoloze alternatief (een extra vergoeding voor het doen van risicovolle investeringen)

Sociale zekerheid

Stelsel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen dat de bevolking beschermt tegen verschillende risico’s

Verzekeren

Een verzekeringnemer betaalt regelmatig premie aan verzekeringsmaatschappij in ruil voor vrijstelling in het geval van schade (verzekeringsmaatschappij dekt de kosten bij het ongeval)

Basispremie

Vaste premie die periodiek (meestal maandelijks) aan een zorgverzekeraar betaald moet worden

Premiekorting

Een werkgever ontvangt premiekorting indien hij een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of houdt

Niet-commerciële verzekeringsmaatschappij

Een niet-commerciële verzekeringsmaatschappij is een dienstverlening die niet gericht op het maken van winst

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC