Economie

Examenopgave 2014 (1), opgave 2

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de tweede opgave van het vwo eindexamen economie van 2014 (tijdvak 1). De vragen 6 t/m 9 gaan over een krediet.
Krediet

Een geldlening die je niet direct terug hoeft te betalen

Leverancierskrediet

Hiervan spreken we wanneer de verkoper goederen en/of diensten heeft geleverd en de koper hier nog niet voor heeft betaald

Rekening-courantkrediet

Dit is een zakelijk krediet waarbij het mogelijk is tot een bepaald bedrag vrij op te nemen en daarmee rood te staan

Rendement

De opbrengt van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten. In verband met belastingen wordt dit meestal bruto vermeldt

Kredietwaardigheid

Een bedrijf is kredietwaardig als het zijn rekeningen kan betalen en dit ook daadwerkelijk doet. Kredietwaardigheid is een term die voorkomt bij leningen. Banken (of andere financiers) willen in de regel alleen geld verstrekken aan bedrijven die kredietwaardig zijn.

Financiering

Financiering is het voorzien van benodigde geldmiddelen. Een financieringsmaatschappij is een onderneming die financieringen aan ondernemingen of aan personen verschaft.

Aflossing

Aflossing is het terugbetalen van een lening of een schuld

H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC