Economie

Examenopgave 2014 (1), opgave 4

Gegeven door:
Niels van der Vliet
Beschrijving Begrippen
Deze video behandelt de vierde opgave van het vwo eindexamen economie van 2014 (tijdvak 1). De vragen 15 t/m 19 gaan over prijsverlaging.
H1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 EC

H2. Examenopgaven 2014 (1) EC

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay