Geschiedenis

2. Grote verlichte denkers

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor geschiedenis gaan we verder met het behandelen van de verlichting en gaan we dieper in op de grondleggers van de verlichting en zijn meest toonaangevende denkers. Grote denkers uit die tijd zoals Montesquieu, Spinoza, Boltaire, Kant, Hobbes en Descartes komen allemaal aan bod!

C1: Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over de ideale samenleving, 1650 - 1789?

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
C2: In welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen?

C3: Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur?