Geschiedenis

4. Drie fases van de Franse Revolutie

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen

In deze geschiedenis video gaan we de drie fases bespreken waarin de Franse Revolutie op te delen is. De eerste fase noemen we de "Gematigde fase", hierin stonden de rechten van de mens centraal. De tweede fase noemen we de "Radicale fase" en de derde fase de "Chaotische fase".

Cahiers de doléances

Klaagbrieven van Franse burgers, die door de afgevaardigden uit iedere kieskring meegenomen werden naar de Staten Generaal

Franse Revolutie

Een politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw, waarbij de Franse monarchie werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht

Slag bij Waterloo

Een veldslag bij de plaats Waterloo, waarbij Napoleon Bonaparte definitief werd verslagen. De slag vond plaats op 18 juni 1815 en betekende het einde van de Franse heerschappij over een groot deel van Europa

Standenmaatschappij

Een samenleving waarin de bevolking in verschillende groepen of standen is opgedeeld die elk hun eigen rechten en plichten hebben

Ancien régime

De door absolutisme en feodalisme gekenmerkte regeringsvormen van vóór de Franse Revolutie

Chaotische fase

De derde fase van de Franse revolutie, die rond 1795 begon. Tijdens deze fase kwam er een einde aan de terreur van de Jakobijnen

Constitutionele monarchie

Een regeringsvorm waarbij de positie van de koning in de Grondwet staat

Gematigde fase

De eerste fase van de Franse revolutie. Tijdens deze fase werd de Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld, wat de voorbode is op de Grondwet die in 1791 van kracht ging

Radicale fase

De tweede fase van de Franse Revolutie, die rond 1792 begon. Een andere benaming is de ‘terreur fase’, omdat de Jakobijnen in deze fase veel mensen met een ander gedachtegoed vermoordden

Staten-generaal

De volksvertegenwoordiging van Nederland. Sinds 1815 bestaat de Staten Generaal uit de Eerste en Tweede Kamer, maar daarvoor waren er drie standen die mochten deelnemen aan deze vergadering: de adel, de geestelijkheid en de boeren/stedelijke bevolking

C1: Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over de ideale samenleving, 1650 - 1789?

C2: In welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen?

C3: Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur?