Geschiedenis

5. Politieke cultuur

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen

In deze laatste video voor geschiedenis in de reeks over de verlichting, gaan we kijken naar de invloed van de verlichting op de politieke cultuur tussen 1815 en 1848.

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Liberalisme

Een politieke stroming die de vrijheid van burgers centraal stelt. De rol van de staat moet klein zijn zodat de vrijheid van individuen voorop staat

Nachtwakersstaat

Een staat waar de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met de inwoners. De enige taak van de overheid is om te zorgen voor de veiligheid van de burgers, door middel van politie en het leger

Nationalisme

Een politieke ideologie waarbij de voorliefde voor het eigen land en het eigen volk centraal staat, net als het streven naar nationale zelfstandigheid

Parlementaire democratie

Een regeringsvorm waarbij burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement invloed hebben op het beleid. De uitvoerende macht ligt bij de regering, waardoor burgers alleen indirect deelnemen aan de besluitvorming

Socialisme

Een politieke stroming die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit, die daarbij streeft naar een eerlijke verdeling van macht en goederen

Belgische opstand

Een gewapende opstand tegen Willem I in 1830, die uiteindelijke leidde tot de onafhankelijkheid van België

Franse revolutie

Een politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw, waarbij de Franse monarchie werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht

Klassenstrijd

Het maatschappelijke conflict tussen verschillende sociale klassen

C1: Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over de ideale samenleving, 1650 - 1789?

C2: In welke mate is de Franse Revolutie verlicht te noemen?

C3: Welke invloed had de Verlichting op de politieke cultuur?