Geschiedenis

3. Het Tweede Verenigd Front

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip met uitleg voor geschiedenis bespreken we het ontstaan van een tweede samenwerking tussen de Kwomintang en de Chinese Communistische Partij: het Tweede Verenigd Front. Dit doen we aan de hand van twee delen. Het eerste deel gaat over de invasie van Japan en de vorming van het Tweede Verenigd Front. Vervolgens bespreken we hoe er een einde kwam aan dit Tweede Verenigd Front en wat hier de gevolgen van waren voor de machtsverhoudingen binnen China.

Annexatie

Het zonder toestemming innemen van een bepaald gebied door een ander land

Communisme

Een politieke ideologie die streeft naar een maatschappij waarin productiemiddelen en goederen gemeenschappelijk bezit zijn

Fascisme

Een politieke ideologie die streeft naar een autoritair bestuurde samenleving. De stroming wordt gekenmerkt door nationalisme, militarisme en de verwerping van de democratie

Koude Oorlog

De periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1990), waarin een niet gewapend conflict bestond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie (en hun bondgenoten)

Kwomintang

Een Chinese nationalistische partij die werd opgericht door Sun Yat-sen. Deze partij was de winnaar van de eerste Chinese parlementaire verkiezingen. Later werd de leiding overgenomen door Chiang Kai-shek

Nationalisme

Een politieke ideologie waarbij de voorliefde voor het eigen land en het eigen volk centraal staat, net als het streven naar nationale zelfstandigheid

Rode Leger

Een leger dat door Mao Zedong -leider van de CCP- werd opgericht. De naam van dit leger is later veranderd in 'het Volksbevrijdingsleger'

Verenigde Naties (VN)

Een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen

Warlords

Personen die als militaire, economische en politieke leiders controle hebben over een bepaald gebied, meestal onafhankelijk van de nationale regering. Een Nederlandse benaming die ook wel gebruikt wordt is 'krijgsheer'

Zedong

Mao Zedong was de eerste leider van de Volksrepubliek China en was betrokken bij de oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP)

D1: Positie van China als regionale grootmacht (1842-1911)

D2: Ontstaan van Volksrepubliek China (1912-1942)

D3: Ontwikkeling Volksrepubliek tot grootmacht (1949-2001)

Samenvatting voor geschiedenis: Het Tweede Verenigd Front


We beginnen met even in het kort opfrissen wat er al is besproken in de vorige video’s. China was uitgeroepen tot een republiek. Hierin ontstonden twee partijen, de nationalistische partij Kwomintang en de Chinese Communistische Partij, die we voor het gemak vanaf nu de CCP noemen. Deze twee partijen hadden al een keer samengewerkt toen ze twee gemeenschappelijke doelen hadden, waaronder het verslaan van de regionale warlords. Toen de warlords verslagen waren, had de Kwomintang, onder leiding van Chiang Kai-shek, de leiding over China genomen op een gewelddadige manier. De CCP, die nu onder leiding stond van Mao Zedong, werd verboden, maar ging in het geheim verder. De CCP bouwde op de achtergrond aan een leger, dat het Rode Leger genoemd wordt, en kreeg steeds meer aanhang.


Japanse annexatie van Mantsjoerije

Voor het eerste deel van de samenvatting schakelen we even over naar een ander land in Azië, namelijk Japan. Hier was de industrialisatie in volle gang. Het ging zelfs zo goed, dat er in Japan steeds meer vraag was naar bepaalde grondstoffen, waar Japan zelf niet over beschikte. Ook was er daar steeds meer vraag naar landbouwgrond, voor de snelgroeiende bevolking. Omdat Japan hier dus niet zelf over beschikte, had ze sinds eind 19e eeuw haar oog laten vallen op China. Dit leidde tot een stapsgewijze annexatie van Chinees grondgebied. Dit betekent dat Japan stap voor stap delen van China probeerde over te nemen.


In 1931 had Japan Mantsjoerije, een gebied in het noorden van China, in handen gekregen. Japan stelde hier de laatste Chinese keizer Pu Yi aan als leider, en kroonde hem later zelfs weer tot keizer; dit keer niet van heel China maar dus alleen van het deel Mantsjoerije. 


Fascistisch regime

Het regime in Mantsjoerije was gebaseerd op het fascisme. Het fascisme kan gezien worden als een extreme vorm van nationalisme. Dit houdt in dit geval in dat de Japanners zichzelf beschouwden als superieur ras, ver verheven boven de Chinezen. Japan verklaarde Mantsjoerije onafhankelijk, en dit gebied werd een marionettenstaat van Japan. Denk hierbij aan een marionettenpop, wat op zichzelf lijkt te bewegen en onafhankelijk lijkt, maar eigenlijk heeft iemand op de achtergrond de touwtjes in handen; in dit geval Japan. Zij konden Mantsjoerije gebruiken als opstapje naar meer gebiedsuitbreiding in China.

 

Vanuit China werd er eigenlijk niet zo veel gedaan aan deze inname door Japan. Chiang Kai-shek was veel te druk bezig met de binnenlandse strijd tegen het communisme. Hij zag de Japanners als een ziekte van de huid, de buitenkant, en de communisten als een ziekte van het hart, de binnenkant.


Het Tweede Verenigd Front

In 1937 begint Japan vanuit Mantsjoerije ook delen in het oosten van China in te nemen. Dit kon niet gebeuren, vonden zowel de Kwomintang als de Chinese Communistische Partij, en dus gingen zij voor een tweede keer samenwerken. Dit wordt het Tweede Verenigd Front genoemd. Eerst vormden ze dus een verenigd front met als gemeenschappelijke vijand de warlords, en nu hebben ze voor het tweede verenigd front als gemeenschappelijke vijand de Japanners. 


Maar, zoals je wel kan verwachten van twee partijen met verschillende ideologieën, verliep de samenwerking niet heel soepel. Naast dat ze samen tegen de Japanners aan het strijden waren, waren ze ondertussen ook nog bezig met elkaar bestrijden. De externe strijd tegen Japan en de gelijktijdige interne strijd tegen elkaar, duurde net zolang als de Tweede Wereldoorlog, dus van 1939 - 1945. Een strijd op meerdere fronten, die zo lang duurt, kost natuurlijk veel geld. De bezetting van Japan bracht China dan ook in ernstige economische problemen.

 

Einde van het Tweede Verenigd Front

In 1945 was het eindelijk zo ver: na een lange en heftige strijd gaf Japan zich over. China kreeg Mantsjoerije, Taiwan en andere Chinese delen die door Japan waren ingenomen, terug.

Nu de gemeenschappelijke vijand uit de weg geruimd was, konden de Kwomintang en CCP zich weer volledig richten op de burgeroorlog die ze met elkaar aan het uitvechten waren.

 

In eerste instantie werd de Kwomintang weer de regerende partij na de strijd met Japan. Deze bleef echter corrupt en wreed optreden tegen tegenstanders, met name dus tegen de communisten. Ondertussen kreeg de CCP wel steeds meer aanhang, en zoals jullie weten was dit vooral van de arme boeren op het platteland.


Buitenlandse invloeden in China

Ook heerste er nog steeds veel invloed van het buitenland in China. Zo probeerden de Verenigde Staten in eerste instantie een escalatie van de burgeroorlog tussen de Kwomintang en de Chinese Communistische Partij te voorkomen door middel van diplomatiek overleg, dus door middel van praten. De Sovjet-Unie steunde duidelijk de kant het Rode Leger en de CCP onder leiding van Mao Zedong, omdat daar het communisme ook de ideologie was en de Sovjet-Unie dit zoveel mogelijk wilde uitbreiden.


De burgeroorlog tussen de twee partijen zette zich voort, en uiteindelijk won de CCP de burgeroorlog; ook al was het Chinese Rode Leger kleiner dan het leger van de Kwomintang.


De Communistische Volksrepubliek China

In 1949 riep Mao de Communistische Volksrepubliek China uit. Chiang Kai-shek moest dit keer vluchten en ging met zijn Kwomintang naar Taiwan, een eiland aan de oostkust van China. Hier zette hij zijn bewind voort.

 

Ondertussen bleven de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten betrokken in China. Zo bleef de Sovjet-Unie de Communistische Volksrepubliek China van Mao steunen. Daarentegen steunde de Verenigde Staten de Kwomintang op Taiwan, want de VS steunde alles wat niet communistisch was. Zo steunden twee belangrijke wereldmachten allebei een andere kant van China, wat natuurlijk voor spanning zorgde. 


Deze betrokkenheid van de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, waarbij ze allebei een andere kant van China steunden, speelde een grote rol bij de Koude Oorlog die later tot stand zou komen. Ook werd China bij de Verenigde Naties tot 1971(!) vertegenwoordigd door de regering die gevestigd was in Taipei, de hoofdstad van Taiwan; waar de Kwomintang dus zat. De Verenigde Naties beschouwden Taiwan dus als rechtmatige afvaardiging van China, en dus niet de Communistische Volksrepubliek China van Mao. 


Dit was de laatste uitleg over het subdomein: “Waardoor ontstond de Volksrepubliek China?”. Heb je de vorige video’s nog niet bekeken? Dan raden we je aan om dat nog te doen, zodat je je goed kunt voorbereiden op het geschiedenis examen en andere toetsen!