Geschiedenis

1. Duitsland na de Eerste Wereldoorlog

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Op deze geschiedenis pagina leer je alles over Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. We bespreken het ontstaan van de Weimarrepubliek, de sancties die Duitsland opgelegd kreeg na het verliezen van de Eerste Wereldoorlog, de economische crisis, het Dawesplan en de economische wereldcrisis van 1929. Je kunt deze geschiedenis uitleg gebruiken om te leren voor toetsen, SE’s of het eindexamen!

Weimarrepubliek

De Weimarrepubliek was de benaming van Duitsland in de periode van 1918/1919 tot 1933, toen het land voor het eerst een sociaaldemocratische regering had. Hiermee werd er een einde gemaakt aan het Duitse keizerrijk

Sociaaldemocratisch

Politieke ideologie die een geleidelijke overgang naar een socialistische samenleving bepleit via het democratische proces

Parlementaire democratie

Een parlementaire democratie is een representatieve democratie waarbij de burgers via gekozen vertegenwoordigers in het parlement, de wetgevende macht, invloed hebben op het beleid. In het parlementair systeem ontleent de uitvoerende macht, de regering, haar mandaat aan het vertrouwen van het parlement

Vrede van Versailles

Het Verdrag van Versailles was een verdrag tussen Duitsland en de Entente, wat in Parijs in 1919-1920 gesloten werd. Hiermee werd de Eerste Wereldoorlog formeel beëindigd

Communisme

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op het hebben van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte

Socialisme

Socialisme is een politieke maatschappijvorm, en ook een economische filosofie gebaseerd op socialisatie en het collectief eigendomsrecht van de productiemiddelen. De kerngedachte binnen deze stromingen is dat het collectief (volk) de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft over de verdeling van macht en goederen

Dolkstootlegende

Een complottheorie, die na de Duitse overgave op 11 november 1918 in conservatieve kringen in Duitsland ontstond. Volgens deze complottheorie was de Duitse overgave niet zozeer het gevolg van een militaire nederlaag, maar van verraad in Duitsland zelf, toen het land zich over gaf. De dappere Duitse soldaat had als het ware door het verraad een dolkstoot in de rug gekregen

Herstelbetalingen

Herstelbetalingen zijn betalingsverplichtingen die de aanvallende partij (in het geval van zowel de Eerste als de Tweede wereldoorlog, was dit Duitsland) van een oorlog kunnen worden opgelegd, ter leniging van de oorlogsschade die is veroorzaakt bij de aangevallen partij

Hyperinflatie

Hyperinflatie is een zeer sterke vorm van inflatie. Inflatie gaat meestal om een prijsstijging van een paar procenten per jaar. Als er sprake is van hyperinflatie kunnen de prijzen per dag stijgen

Dawesplan

Het Dawesplan (1924) is een plan bedacht door de Amerikaan Charles Dawes. Het plan hield in dat de Verenigde Staten geld leende aan Duitsland, dat hiermee zijn herstelbetalingen aan Engeland en Frankrijk kon voldoen. Engeland en Frankrijk konden op hun beurt hun oorlogsschuld aan de VS terugbetalen

NSDAP

De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) was de partij die op 24 februari 1920 ontstond uit de Duitse Arbeiderspartij (DAP, Deutsche Arbeiterpartei). Dit was de partij van Hitler. De NSDAP had als politieke ideologie het nationaalsocialisme, een mix van extreem nationalistische en extreem racistische denkbeelden

In 1924 interviewde journalist George Viereck de voormalige Duitse keizer Wilhelm II. In dit interview noemde Wilhelm II het Dawesplan 'een tweede Versailles'. Deze visie van Wilhelm II is eenzijdig.


Toon dit aan door:

- aan te geven voor welk economisch gevolg van de invoering van het Dawesplan Wilhelm II met deze uitspraak waarschuwt en

- een economisch argument tegen deze afwijzing van het Dawesplan te geven

E1: Opkomst en gevolgen van het nationaalsocialisme (1918-1945)

E2: Invloed van de Koude oorlog (1945-1961)

E3: Hereniging Duitslanden en integratie in Europa (1961-1991)