Geschiedenis

4. Einde Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude Oorlog

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Op deze geschiedenis pagina hebben we het over het einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude Oorlog. We bespreken hier onder andere wat de gevolgen voor Duitsland waren voor het verliezen van de Tweede Wereldoorlog. Ook hebben we het over de manier waarop Duitsland opgedeeld werd door de geallieerden en hoe de Koude Oorlog kon ontstaan.

Heimatvertriebene

Een grote stroom van terugkerende soldaten en slachtoffers van het naziregime die terugkeerden naar Duitsland

Geallieerden

Met de term geallieerden of geallieerde mogendheden werden de tegenstanders van de centralen (waaronder Duitsland) ten tijde van de Tweede Wereldoorlog aangeduid

Bezettingszones

Een deel van een land, bezet door een ander land

Kapitalisme

Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren

Communisme

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op het hebben van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte

Containmentpolitiek

Het indammen en onder druk zetten van het communisme

Truman-doctrine

De Trumandoctrine was een onderdeel van het Amerikaans buitenlands beleid waarvan het doel was om de geopolitieke expansie van de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog tegen te gaan. President Harry S. Truman hield op 12 maart 1947 in het Amerikaans Congres een historische rede waarin hij hulp beloofde aan alle landen die zich door de communistische expansie bedreigd voelden. Voortaan bestonden er twee werelden: de 'vrije wereld' en het communisme, oftewel de Eerste wereld en Tweede wereld

Marshallplan

Het Marshallplan was een Europees herstelprogramma na de Tweede Wereldoorlog, genoemd naar de Amerikaanse minister George C. Marshall. Het beoogde het herstel van de economie in Europa na de oorlog en was tevens bedoeld om Europa minder vatbaar voor het communisme te maken

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)

Een Europese organisatie die bedoeld was om de productie van kolen en staal onder het gezag te plaatsen van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit. Dit zou ook gezien kunnen worden als het begin van de Europese Unie

Sovjet-Unie (SU)

De Sovjet-Unie of kortweg SU was een marxist-leninistische staat in Eurazië. Het was een eenpartijstaat die vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991 werd geregeerd door de Communistische Partij

Bron 12

In 1951 publiceert de officiële krant in de Sovjet-Unie, Pravda (Waarheid), een interview met Stalin over de Korea-oorlog:


Vraag: Wat vindt u van de beslissing van de Verenigde Naties om de Volksrepubliek China als aanvaller te bestempelen?

Antwoord: Ik vind dat een schandalige beslissing. De Verenigde Naties, die werden gesticht als beschermer van de vrede, zijn een oorlogsinstrument geworden, een manier om een nieuwe wereldoorlog te beginnen. Het agressieve hart van de Verenigde Naties is de agressieve NAVO met tien lidstaten en twintig Latijns-Amerikaanse landen. En de vertegenwoordigers van deze landen nemen nu de beslissingen in de Verenigde Naties over oorlog en vrede. (…) In werkelijkheid zijn de Verenigde Naties nu niet zozeer een wereldorganisatie

als een organisatie voor de Amerikanen en behandelen zij Amerikaanse agressie als aanvaardbaar. Niet alleen de Verenigde Staten en Canada zijn bezig een nieuwe oorlog te ontketenen, maar op deze weg vind je ook die twintig Latijns-Amerikaanse landen. Hun grootgrondbezitters en kooplieden verlangen naar een nieuwe oorlog ergens in Europa of Azië om hun producten te verkopen tegen opgevoerde prijzen en miljoenen te verdienen aan deze bloedige zaken.


Gebruik bron 12.

Dit interview past bij het vijandbeeld dat binnen de Sovjet-Unie van het Westen bestaat. Ontleen aan de bron twee onderdelen van dit vijandbeeld, telkens met een verwijzing naar de bron.

E1: Opkomst en gevolgen van het nationaalsocialisme (1918-1945)

E2: Invloed van de Koude oorlog (1945-1961)

E3: Hereniging Duitslanden en integratie in Europa (1961-1991)