Geschiedenis

5. Ontstaan van de BRD en de DDR

Gegeven door:
Rick Ouwehand
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Op deze pagina bespreken we drie onderwerpen. Zo hebben we het over het ontstaan van twee nieuwe staten in Duitsland: de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en de Duitse Democratische Republiek (DDR). Ook kom je te weten welk beleid zij hadden en waarom de Berlijnse Muur gebouwd werd. Je kunt deze geschiedenis uitleg gebruiken om te leren voor toetsen, examens en SE’s.

Duitse Democratische Republiek (DDR)

De Duitse Democratische Republiek (DDR) bestond tussen 1949 en 1990 als zelfstandige communistische staat. De republiek werd op 7 oktober 1949 gesticht op het grondgebied van het na de Tweede Wereldoorlog door de Sovjet-Unie bezette oostelijke deel van Duitsland

Communisme

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op het hebben van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte

Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie of kortweg SU was een marxist-leninistische staat in Eurazië. Het was een eenpartijstaat die vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991 werd geregeerd door de Communistische Partij

NAVO (Noord-Atlantische verdragsorganisatie)

De Noord-Atlantische verdragsorganisatie was opgericht door de Verenigde Staten en een paar West-Europese landen. De NAVO is gericht op militaire samenwerking. De deelnemers van dit verdrag beschermen elkaar als ze aangevallen worden

Wirtschaftswunder

Met de term Wirtschaftswunder (economisch wonder) wordt het herstel van de West-Duitse economie na de Tweede Wereldoorlog aangeduid. Het was een wonder dat hun economie zo (relatief) snel herstelde

Comecon

De Council for Mutual Economical Assistance (de Raad voor wederzijdse economische bijstand, afgekort met Comecon was een economisch samenwerkingsverband tussen de Oost-Europese communistische landen, Cuba, Mongolië en Vietnam, onder aanvoering van de Sovjet-Unie. Het was een reactie van de Sovjet-Unie op het Marshallplan

Warschaupact

Dit was een militair bondgenootschap,op voorstel van Sovjetpartijleider Nikita Chroesjtsjov opgericht, tussen landen uit het Oostblok en dus de communistische tegenhanger van de NAVO

Staatssicherheitsdienst (Stasi)

Staatssicherheitsdienst (Stasi) was de Veiligheidsdienst van de DDR. De taak van de Stasi was mensen te bespioneren, geheime informatie bemachtigen en de 'volksvijanden' van de staat ontmaskeren

Bondsrepubliek (BRD)

De Bondsrepubliek Duitsland was tussen 1949 en 1990 een federale staat die ruwweg het westelijke deel van het huidige Duitsland omvatte, inclusief het noordwesten en het zuiden

Berlijnse muur

De Berlijnse Muur is een 100 meter brede constructie van opeenvolgende obstakels die van 1961 tot 1989 West-Berlijn geheel omringde. De Berlijnse Muur was het bekendste symbool van de Koude Oorlog en de deling van Duitsland

Bron 12

In juni 1961 bezoekt de sovjetpoliticus Anastas Mikojan, een vertrouweling van Chroesjtsjov, de DDR. In een persoonlijk gesprek zegt hij tegen vertegenwoordigers van de Oost-Duitse regering:


"De DDR is de meest westelijke voorpost van het socialistische blok. Daarom hebben velen, zeer velen, de ogen gericht op de DDR. (…) De DDR zal moeten bewijzen dat de beweringen van de kapitalisten onjuist zijn. De DDR, Duitsland, is het land waar duidelijk zal worden dat het marxisme-leninisme juist is, dat het communisme ook voor industrielanden het hogere, betere maatschappijtype is. (…) Als het socialisme in de DDR niet overwint, als het communisme hier niet bewijst dat het superieur en levensvatbaar is, dan hebben wij niet gewonnen."


Gebruik bron 12.

Deze bron kan worden gebruikt om aan te tonen dat er in 1961 een meningsverschil bestaat tussen de regering van de DDR en de Sovjet-Unie over de oplossing van de binnenlandse problemen van de DDR. Toon dit aan door:

- zonder bron aan te geven welk probleem de DDR op dat moment had en;

- met bron uit te leggen waarom de Sovjet-Unie tegen de oplossing is die de DDR-regering koos.

E1: Opkomst en gevolgen van het nationaalsocialisme (1918-1945)

E2: Invloed van de Koude oorlog (1945-1961)

E3: Hereniging Duitslanden en integratie in Europa (1961-1991)