Natuurkunde

11. Oefenopgave: straling en dosis

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen
We bespreken stralingsdetectie en dosis in deze natuurkunde video. We beginnen met de theorie, waarna we 3 opgaven gaan bekijken. Deze opgaven gaan over de straling en dosis, de stralingsdosis Radon-222 en halveringsdikte. De video wordt afgesloten met een samenvatting.
Dosis (D)

De hoeveelheid energie die een ioniserende straling afgeeft aan een materie, wordt de dosis genoemd. D=E/m , met D in Gray, E energie in Joule en m de massa in kg

Dosisequivalent

Blootstelling aan ioniserende straling door bestraling of besmetting is altijd schadelijk. Het wordt uitgedrukt in dosisequivalent. Deze hangt af van de geabsorbeerde stralingsenergie, de lichaamsmassa en de soort straling: H= wR· Eabs/m, waarbij H= dosisequivalent (Sv), wR= weegfactor, Eabs= geabsorbeerde energie (J), m= massa (kg)

Halveringsdikte

De intensiteit van straling nadat het door een voorwerp heen is gevallen, waarin het gedeeltelijk is geabsorbeerd. Hangt af van de dikte van het materiaal en de halverings­dikte (d½). Hierbij geldt: I = I0·½d/d1/2, waarbij I = intensiteit (W), I0 = opvallende intensiteit (W), d = diepte (cm), d1/2= halveringsdikte (cm)

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Radioactiviteit

Het verval van onstabiele isotopen waarbij ioniserende straling vrijkomt

Besmetting

Hierbij komt de radioactieve bron in het lichaam terecht, dit is gevaarlijker dan bestraling want je kan niet weggelopen zoals bij de bestraling

Bestraling

De radioactieve bron bevindt zich buiten het lichaam, het lichaam ondervindt schade door de straling

Stralingsbeschermingsnormen

Dit is de maximale effectieve dosis in millisievert per jaar die is toegestaan

Stralingsweegfactor

Deze factor staat gelijk aan 1 voor gamma en bètastraling maar voor 20 voor alfastraling. Dit komt omdat het alfa deeltje veel groter is dan de andere deeltjes

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming