Natuurkunde

3. Ioniserende straling (radioactiviteit)

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze kennisclip met uitleg voor natuurkunde gaan we het opnieuw hebben over ioniserende straling. We bespreken waar ioniserende straling vandaan komt en waarvoor het gebruikt wordt in de geneeskunde. Hierbij komen termen aan bod als: radioactief verval, isotopen, vervalreacties, kosmische straling, massagetal, en nog veel meer.

Achtergrondstraling

Bestaat uit kosmische straling en straling uit de aardkorst. De achtergrondstraling is heel zwak

Atoomnummer

Hiermee geven we het aantal protonen dat aanwezig is in de atoomkern aan. Dit getal bepaalt de plek van het atoom in het periodiek systeem

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Kosmische straling

Een verzamelnaam voor kleine geladen deeltjes met een hoge energie die zich in de ruimte bevinden en op aarde kunnen landen

Massagetal van een atoom

Het aantal protonen plus neutronen in een atoom

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Radioactiviteit

Het verval van onstabiele isotopen waarbij ioniserende straling vrijkomt

Vervalreactie

Een reactie waarbij de kern van een atoom vervalt. Vervalreacties zijn op te delen in alfaverval, bètaverval en gammaverval

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Trillingen en golven

A2: Medische beeldvorming