Natuurkunde

1. Beweging

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip met uitleg voor natuurkunde gaan we het hebben over beweging aan de hand van drie belangrijke begrippen, namelijk verplaatsing, snelheid en versnelling.

Beweging

Een verandering van plaats in de tijd

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Eenparige beweging

Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert; de beweging kent geen versnelling of vertraging

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

Verplaatsing

De korste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Mechanica

Het onderdeel van natuurkunde dat gaat over het evenwicht en de beweging van voorwerpen, en de krachten die hierop werken

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal