Natuurkunde

18. Oefenopgave: de notenkraker

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor natuurkunde bespreken we het krachtmoment van een notenkraker. Dit is een andere constructie dan de balk en de wip van de vorige opgave, maar ook hier draait het om de scharnierpunten. De video eindigt met een korte samenvatting.

Balans

Een evenwicht tussen twee massa’s. Als de versnelling 0 is, is de netto kracht 0

Evenwicht

De toestand van rust door een gelijk gewicht aan weerszijden van de balans

Krachtmoment

De maat voor het draai-effect van een kracht

Momentenwet

Een formule om het krachtmoment van een kracht te berekenen: M = F x I, waarin M = moment (in Nm), F= kracht (in N) en I is de lengte tussen de krachten en het draaipunt (in m)

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante (Binas tabel 7A)

Hefboom

Een mechanisme waarmee de kracht die je uitoefent door beweging vergroot kan worden. Het bestaat uit een soort staaf die draait om een draaipunt

Krachtarm

De loodrechte afstand van de werklijn van de kracht naar het punt waar omheen het voorwerp kan draaien

Newton

De eenheid voor de grootheid kracht

Scharnier

Een metalen onderdeel dat gebruikt wordt om twee voorwerpen met elkaar te verbinden en draaibaar te maken

Spierkracht

De kracht die we met onze spieren kunnen uitoefenen op voorwerpen

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. De zwaartekracht kun je berekenen met de formule Fz = m*g, waarbij m de massa in kilogram is en g voor de constante valsnelheid staat. Op aarde is de constante valsnelheid 9,81m/s

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal