Natuurkunde

2. Krachten

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video gaan we het hebben over krachten en welke soorten krachten je moet kennen. Eerst gaan we kijken naar het optellen van krachten met de kop-staart methode. Hier komt ook het ontbinden van krachten aan bod. Vervolgens behandelen we de resulterende kracht en zullen we ook ingaan op krachten op een helling.

Resulterende kracht

De optel som van alle krachten die op hetzelfde aangrijpingspunt werken

Zwaartekracht

Kracht van massa's die elkaar aantrekken, vaak de kracht tussen de aarde en een andere massa

Normaalkracht

Kracht die loodrecht op het oppervlak staat. Deze kracht werkt het binnendringen van het voorwerp door het oppervlak tegen.

Kop-staart methode

Methode waarbij krachten op hetzelfde aangrijpingspunt worden opgeteld voor de kop van één kracht op de staart van een andere te leggen.

Vectorgrootheid

Een grootheid waarvan zowel de richting als de grootte relevant is. Vectorgrootheden worden met een pijltje boven de grootheid aangegeven.

Wrijvingskracht

Kracht die de beweging van een voorwerp tegenwerkt. Veelvoorkomend: Rolwrijving en luchtwrijving.

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal