Natuurkunde

6. Theorie van grafieken

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde bespreken we de theorie van x,t- v,t- en a,t-grafieken in deze video. Je krijgt onder andere uitleg over de formules en eenheden. Gebruik deze informatie om je goed voor te bereiden op toetsen en het natuurkunde examen!

A,t-grafiek

Een grafiek waarin de versnelling en de tijd wordt weergeven

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

X,t-grafiek

Een grafiek waarin de plaats en de tijd wordt weergeven

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Verplaatsing

De kortste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

Eenheden

Maten waarin de hoeveelheden van natuurkundige grootheden kunnen worden uitgedrukt. Een grootheid is bijvoorbeeld lengte en de eenheid kan dan millimeter zijn

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal